ETT BARN

Ett barn som kritiseras - lär sig att fördöma.

Ett barn som får stryk - lär sig att slåss.

Ett barn som hånas - lär sig blyghet.

Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt samvete.

Men ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroende.

Ett barn som möts med tolerans - lär sig tålamod.

Ett barn som får beröm - lär sig uppskatta.

Ett barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisa.

Ett barn som får känna vänskap - lär sig vänlighet.

Ett barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltro.

Ett barn som blir omtyckt och kramat - lär sig att känna kärlek i världen.