FRÅGELÅDAN

Jag får en del frågor via gästboken och e-post som kan vara av intresse för fler att få del av, som jag i mån av tid  lägger in på denna sida.  F.= fråga S. = svar

rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

F. Känner du till någon förening för utbrända eller stressade?

S. Ja , nu finns det en förening som heter
Föreningen för Utbrända och Stressutsatta,FUSS, Lärkg.6, 511 52 Kinna, tel. 0320-140 52 och ett Stressforum

rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

F. Vad är det för skillnad mellan avspänning och djupavspänning?

S. Avspänning betraktas nog allmänt som när man ligger ner och gör en avspänningsövning då man kanske går igenom hela kroppen. Det förtydligar jag genom att kalla det för djupavpänning (andra kallar det avslappning)- vilket har en generell avspännande effekt på hela kroppen. Sedan finns det många aktiva rörelser i sittande, stående, liggande som också har en avpänningseffekt - ibland mer lokalt där rörelsen utförs - men varje del påverkar helheten..... Ett mål är ju att kunna leva avspänt i vardagen i det man gör - avspänning i rörelse. Då kan olika former av avspänningsträning/övningar ingå. Även andningen är viktig för avspänning - särskilt utandningsfasen har en rogivande, avspännande och frigörande effekt.

rainbow_thinline.gif (2243 bytes)

F. Vad finns det för utbildning till avspänningspedagog ?

S. En riktigt gedigen avspänningspedagogutbildning finns i Danmark som är en treårig heltidsutbildning.…

Skolan för Helhetsterapi har en avslappningslärarutbildning i Siljansnäs på 1,5 år, på distans, en vecka åt gången. De har även en påbyggnadsutbildning i Mental träning. www.helhetsterapi.nu

Skandinaviska Ledarhögskolan har olika utbildningar i avslappning och Mental träning. http://www.slh.t.se

Därefter kan man bli medlem i ALF – avslappningslärarförbundet – se hemsidan http://www.sv-alf.org/

Sverigehälsan har utbildning till Friskvårdsterapeut, Stressterapeut ett år på distans, som innefattar ett ämne med avspänning och mental träning. www.friskvardsterapeut.nu

 

Åter Lisas Friskvårdssida