Mina Rättigheter

Jag har rätt att trivas och att bli vänligt behandlad.
Det  betyder att ingen får skratta åt mig när jag menar allvar, eller såra mig.

Jag har rätt att vara precis som jag är.
Det betyder att ingen får håna och reta mig därför att jag är:

Svart eller vit - tjock eller mager

lång eller kort - pojke eller flicka

Jag har rätt att känna mig trygg.
Det betyder att ingen får slå eller sparka mig, nypa eller knuffa mig, eller göra mig illa på något annat sätt.

Jag har rätt att lyssna och göra mig hörd.
Det betyder att ingen får skrika och  tjuta, bullra  och väsnas.

Jag har rätt att pröva vad jag duger till.
Det betyder att jag får säga vad jag känner, tänker och menar utan att bli avbrten eller tillrättavisad.

Översättning Britt G. Hallqvist

Åter Lisas Friskvårdssida