Andningens betydelse

Andning - är liv.

Livet börjar och slutar med ett andetag.

Vi bör också fylla livet med en så bra andning som möjligt. Vi tar ca 20 000 andetag per dygn! En brasa kan inte brinna utan syre. Med för lite syre blir det dålig förbränning och giftiga ämnen kan bildas. Så är det med kroppens energiförbränning också ! Vi behöver mycket syre och andas ut de slaggämnen som vi inte behöver, t.ex. koldioxid. Varje cell i vår kropp behöver syre och det sker ett utbyte av olika ämnen - cellandning.

Andning är liv. Vi överlever ca. 40 dagar utan mat, ca 8-10 dagar utan vätska och 4-5 minuter utan att andas. Det säger något om hur viktigt det är för oss att andas ! Idag känner många till att det är viktigt att äta rätt och att man behöver dricka tillräckligt mycket och helst rent vatten. Men vem tänker på hur man andas ? Om man får tillräckligt mycket syre i sig och andas ut tillräckligt mycket avfallsämnen? Det sägs också att inandningen ger oss livskraft, kallad Qi i Kina och Japan, Prana i Indien och Pneuma i Grekland. Att andningen har en viktig roll har många olika kulturer tidigt känt till. Man hade olika andningsövningar, sång och läste texter på en lång utandning t.ex.

Vår andning är mycket lättpåverkad, lätt hindra och blockera, ofta på grund av spänningar. Andningen är bland det första som reagerar på stress och olika känslor. Hur andas du när du är stressad ? Det finns studier som visar hur andningen hos försökspersoner ändras beroende på att de bara observerar olika sinnestillstånd på t.ex. film. Du kanske känner igen att man lätt håller andan om man blir rädd eller hur lätt en gäspning kan bli avbruten om någon pratar med en just då.

Ofta andas vi för ytligt uppe i bröstkorgen. Det är en oekonomisk andning som tar mer muskelkraft och energi i anspråk än den djupare, effektivare och mer avspända bukandningen. Andningen blir då snabbare. Vi tar fler andetag per minut. Istället för normala 12-14 / minut. Vi får också i oss mindre syre och blir av med mindre slaggprodukter, eftersom blodkärlen för gasutbytet finns koncentrerat främst i nedre delen av lungorna. Detta kan i längden leda till att slaggämnen lagras i kroppen, i muskler och bindväv och ger en surare miljö i vår kropp. Detta kan i sin tur vara en anledning till muskelbesvär och värk. En ytlig snabbare andning är även stressande i sig och kan skapa olustkänslor. Den kallas även för kamp- och flykt andning.

Djup effektiv andning når ända ner till buken - sk. bukandning eller  "ring"andning. Buken vidgar sig framåt, åt sidorna och även bakåt mot ryggen. Andningsrörelsen kan kännas ända ner till magen och bäckenbotten för att sen successivt sprida sig upp i bröstkorgen och vid riktigt djupa andetag, som t.ex. gäspning, nå ända upp till lungspetsarna. Att bukandas har en lugnande och avspännande effekt i sig. Vi tar färre men effektivare andetag. Det stimulerar lugn- och rosystemet i kroppen.

Gäspningar, är det djupaste andetagen vi kan ta. Så gör det ofta ! Att gäspa balanserar vårt spänningstillstånd; piggar upp oss om vi är trötta eller nyvakna och minskar spänningsnivån om vi är spända och stressade. Att sträcka på sig (som katterna så ofta gör ) har samma effekt och stimulerar automatiskt till en friare och djupare andning, kanske till och med en gäspning........ (Locka fram gäspningar genom att samtidigt med sträckningen andas genom öppen mun). Gäspningar ger i sin tur en naturlig stretching för det ofta spända käkpartiet och hela andningsorganen samt är bra för ögonen för att extra mycket tårvätska bildas.

Andningen börjar genom näsan, om man inte är täppt i näsan. Näsan renar, fuktar och värmer inandningsluften innan den kommer ner i lungorna och luftblåsorna där utbytet av syre och koldioxid sker mellan luft och blod. Om man har känsliga luftrör som astma eller efter luftrörsinfektion och man andas för mycket kall luft när man t.ex. motionerar kan luftrören dra ihop sig och det blir tyngre att andas. Andas man genom näsan är det lättare att andas djupt ända ner till magen. Andas mjukt "doftande" - som om du skulle lukta på en blomma! Andas gärna så medvetet ibland när du är ute i naturen.

Om vi bara stimulerar våra andetag till att bli lite friare - något som vi gör så ofta - så betyder det mycket för vårt välbefinnande och vår känsla av energi och lugn! Läs gärna mer i artikeln!  

Andas rätt - så slipper du stressen >>> Artikel i DN söndagsbilagan den 5 december 2004.

Välkommen på individull handledning eller kurs.

Tips och övningar / Tillbaka

© Hälsans ABC