Visualiseringar

Att visualisera innebär att du föreställer dig en inre bild eller situation av något som är positiv eller stärkande för dig. Du kan se dig själv när du lyckas i en situation du har framför dig. Att visualisera eller tänka i bilder är ofta något vi gör automatiskt när t.ex. vi förbereder oss för olika saker eller möten. Vi går mentalt igenom vad vi ska säga, svara, hur vi / dom andra kommer att reagera m.m.

När du vill vila och kanske hämta kraft, under en avspänningsövning eller en meditation kan du tänka dig att du är på din favorit plats, ser den framför dig, du går eller sitter där och känner naturen omkring dig och dess lugnande kraft, känn doften där, kanske positiva minnen, känn hur glad och lugn du blir. Du kanske möter någon där, kanske en vis person som kan ge dig svar på frågor du har. Man kan bestämma helt själv hur man vill ha det på sin inre favoritplats- eller inre rum. Beskriv den så levande som möjligt och använd alla dina sinnen.

Det finns många olika visualiseringar man kan göra och för olika ändamål. Det kan t.ex. ingå som ett led i mental träning, idrott, träna bort fobier, sluta röka,  för att koppla av och gå ner i varv eller för att skapa oss en bättre framtid. Hur skulle ditt bästa liv se ut, om ca 5 år - om du fick tänka helt fritt och så stort det går?

Mycket i våra liv ser vi bättre
med slutna ögon. Tanken Skapar!

- Barbro Bronsberg -

  Tillbaka

© Hälsans ABC