Karl-Ottos sida för

Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin, SLKM

         

Sedan hösten 2001 har föreningen börjat bygga upp en egen hemsida.
www.komplementarmedicin.org

Vill du få information eller bli medlem ska du klicka på ovanstående adress. Du kan även skicka e-post till mig.

Åter förstasidan