stresst.gif (857 bytes)

Stress & stresshanteringOrsaker till spänningar och stress.

" Vi glömmer, men kroppen minns."

Det finns mycket som påverkar oss, som kan bidra till muskelspänningar och stress. Saker som händer nu runt omkring oss, saker som redan har hänt och saker som ännu inte har hänt. Alla större förändringar vare sig de är negativa eller positiva kan bidra till spänningar och stress. Alla onödiga spänningar tar bara extra mycket kraft och energi ifrån oss och hämmar många av kroppens funktioner och uttryckssätt.

Ju fler faktorer som påverkar oss inom en viss tidsperiod och om stressen är långvarig, desto större är risken att vi kan få besvär av det. Kanske i form av muskelspänningar, värk, andra stressymtom som ökad irritation, aggressivitet, sömnbesvär, magkatarr eller psykosomatiska besvär.

Det finns både positiv och negativ stress. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår just då och om man har mycket annat omkring sig just då.

Orsaker som finns i nutid; vår fysiska och sociala arbetsmiljö t.ex. buller, faktorer/relationer i familjen/hemmet, trafiken, trängsel, ekonomiska faktorer, tidspress, för stor arbetsbörda, för höga krav på sig själv eller från andra, splittring mellan många olika roller man ska leva upp till, monotona arbetsuppgifter, litet självbestämmande/egenkontroll, litet socialt kontaktnät, ensamhet, tristess, meningslöshet, arbetslöshet, sjukdom, kriser, olika större förändringar. Även positiva händelser som t.ex. giftermål eller graviditet är en förändring som innebär att man måste anpassa sig till det nya. vår fysiska och sociala arbetsmiljö t.ex. buller, faktorer/relationer i familjen/hemmet, trafiken, trängsel, ekonomiska faktorer, tidspress, för stor arbetsbörda, för höga krav på sig själv eller från andra, splittring mellan många olika roller man ska leva upp till, monotona arbetsuppgifter, litet självbestämmande/egenkontroll, litet socialt kontaktnät, ensamhet, tristess, meningslöshet, arbetslöshet, sjukdom, kriser, olika större förändringar. Även positiva händelser som t.ex. giftermål eller graviditet är en förändring som innebär att man måste anpassa sig till det nya.

Orsaker som redan har hänt; kan vara minnen, händelser eller saker man varit med om som man kanske inte har bearbetat helt. Man kanske går och grämer sig över saker man borde ha sagt eller gjort eller som man önskar hade varit ogjort. Allt detta finns lagrat kvar i det undermedvetna och i kroppen och kan påverka hur vi reagerar i dag på saker och ting. Det tar också onödigt med kraft och energi ifrån oss. kan vara minnen, händelser eller saker man varit med om som man kanske inte har bearbetat helt. Man kanske går och grämer sig över saker man borde ha sagt eller gjort eller som man önskar hade varit ogjort. Allt detta finns lagrat kvar i det undermedvetna och i kroppen och kan påverka hur vi reagerar i dag på saker och ting. Det tar också onödigt med kraft och energi ifrån oss.

Orsaker som ännu inte hänt; ovisshet, oro för framtiden - för sin egen del, för sina barn, för sina gamla föräldrar eller globalt. Jag har hört en siffra om att ca 90% av det man oroar sig för aldrig inträffar.............som tur är. Så koppla av..... ovisshet, oro för framtiden - för sin egen del, för sina barn, för sina gamla föräldrar eller globalt. Jag har hört en siffra om att ca 90% av det man oroar sig för aldrig inträffar.............som tur är. Så koppla av.....

Lisas Friskvårdssida / Nästa / Lästips / Kurser

Copyright ©