Affirmationer

En affirmation är ett positivt påstående (innehåller inte orden: måste, inte) - något man önskar uppnå, vilken man formulerar som om det redan vore en sanning - nutid. Denna mening säger man till sig själv, tänker, läser och/eller skriver. Det effektivaste är att använda positiva affirmationer / suggestioner när du spänner av, som du redan före avspänningen formulerat. Upprepa ett antal gånger efter varandra så som det känns bra. Påminn dig gärna om dina affirmationer flera gånger  per dag. Man kan också skriva ner dem på fina lappar som du sätter upp på lämpliga ställen, där du kan läsa dem emellanåt. Då påminner du dig själv om åt vilket håll du vill vända dina tankar eller påverka dig själv. Även att se på bilder kan ha en liknande effekt och vara upplyftande. Arbeta inte med för många affirmationer samtidigt. 

" Jag löser problem på ett konstruktivt sätt.

" Jag är lugn och har tillförsikt.

Även om man inte tycker att påståendet stämmer för hur man känner sig, så låter man det vara ett mål för vilket vi vill bevara för vår inre blick. Det är viktigt att formulera sin affirmation så att man tycker om den och inte retar sig på något i ett påstående som någon annan kanske har gjort. Det är naturligtvis individuellt hur man reagerar och hur man vill utforma sina affirmationer. Men det finns redan många fina och positiva affirmationer som man kan använda sig av.  Av Shakti Gawain, Louise Hay, Barbro Bronsberg m.fl.

Affirmationer är inte något som man använder för att förtränga sina egentliga känslor av t.ex. riktig sorg. "Nu ska jag vara glad......" kan kännas som ett hån, så att man istället får skuldkänslor och känner sig uppgiven för att man fortfarande är ledsen. Affirmationer bör vara konstruktiva och realistiska för individen t.ex. istället - " jag accepterar min sorg och går vidare och ser det som stärker mig"

Affirmationer i vardagen:

" Jag håller fint och trivsamt omkring mig.

"Jag hinner göra det jag behöver, i en lugn och harmonisk takt.

" I dag gör jag mitt bästa och är nöjd med det jag gör.

" I dag ser jag ljusglimtarna i min omgivning.

  Nästa / Tillbaka

© Hälsans ABC

Hälsans ABC log