Tankens kraft

   

Ball02.jpg (1101 bytes) Mental träning 
>>>
Ball02.jpg (1101 bytes) Affirmationer 
>>>
Ball02.jpg (1101 bytes) Visualisering 
>>>


Från TANKE
till KÄNSLA
till HANDLING


Det du
fokuserar på
får du mer av.

- B. Bronsberg -

Att våra tankar påverkar oss är vi nog många överens om.

Ett litet test:

Tänk dig hur du tar fram en citron och delar den med en kniv. Pressa några droppar av saften direkt i munnen. Känn hur det smakar. Hur reagerar du? Du kanske kunde känna effekten av din tanke och riktigt känna smaken av en citron. Du kanske även märkte en kroppslig reaktion, att det "sög" i mungiporna, salivutsöndringen ökade och magen förberedde sig för att ta emot föda. Kroppen tar hjälp av sin erfarenhetsbank där vi lagrar våra minnen och erfarenheter av vad vi upplevt. De kan sedan framkallas olika lätt beroende av vad det är för erfarenheter.

Ett annat exempel kan vara att du vantrivs på jobbet och får ont i magen när du är där. Det kan gå så långt att när du vaknar på morgonen och bara tänker på jobbet så får du ont i magen. Det kan vara som en "trigger" - en utlösande faktor bara att tänka på jobbet. Eller som en betingning (ett inlärt reaktionsmönster).

Man kan också lära sig att använda positiva "triggers". Om du vid varje djupavspänningsövning t.ex. tänker orden "lugn och avspänd" så kan det så småning om räcka att säga de orden (även under stressiga förhållanden) för att bli mer lugn och avspänd. Övning ger färdighet. Att medvetet andas ut varje gång man sätter sig ner eller då telefonen ringer kan också vara en avspännings"trigger".

Vi påverkas både av våra positiva och negativa tankar. Använd dig av den potentialen att påverka dig själv i positiv riktning med tankens hjälp.

Fyll på med mer positiva konstruktiva tankar så får färre av de negativa tankarna plats. Låt dina tankar vara mer här och nu, istället för i det förflutna eller i framtiden. Då hushållar du bättre med din energi och klarar bättre dagen idag. När du är mer närvarande i det du gör ökar livsglädjen och tillfredsställelsen.

Så en tanke och skörda en handling.
Så en handling och skörda en vana.
Så en vana och skörda en personlighet.
Så en personlighet och skörda ett livsöde.

  Nästa / Lästips / Kurser / Tillbaka

© Hälsans ABC

Hälsans ABC log